..................

Мъглите прибират чувалите си с тъга,
под възглавниците на хората.
 Дишаш и разбираш, 
защо поетите се самоубиват на есен.

..................................
Любовник

Когато искам мога да те призова.
Отчаяно лекарство против празнота.
Екзорсиста е отишъл по дяволите.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...